Η πιο φιλική, προς τον εγκαταστάτη, σειρήνα που έχει δημιουργηθεί ποτέ από την Texecom.

Δείκτης ευθυγράμμισης

Συρόμενη τοποθέτηση

Λευκό φως LED

Στροβοσκόπιο

Σειρήνα Piezo

Wall & cover tamper

Ηλεκτρονικά ενσωματωμένα στην πλακέτα

Το καπάκι αρθρώνεται στις 90° και 135° μοίρες

Ο φωτισμός μπορεί να ελεγχθεί από τον πίνακα ελέγχου.